Eğitim

Temel Boya Bilgisi Eğitimi

Temel Boya Bilgisi Eğitimi, görsel sunum cihazları ve ilgili sunum materyalleri ile 1 çalışma günü içerisinde verilen bir eğitimdir. Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır;

Boya nedir?
Boyanın tarihsel süreci
Boyaların temel kullanım amaçları –fonksiyonları- nelerdir?
Paslanma nedir?
Boya, metal yüzeyleri paslanmaya karşı nasıl korur?
Boyayı oluşturan temel maddeler nelerdir?
Endüstride kullanılan boyaların sınıflandırılması
Endüstride yaygın olarak kullanılan boya türleri nelerdir?
Boyaların performans bakımından değerlendirilmesi
Yaş boya özelliklerini belirlemeye yönelik testler
Kuru boya filmlerine uygulanan performans testleri
Endüstride yaygın olarak uygulanan boyama sistemleri
Boya seçimi kriterleri
Boyanacak yüzeylerin boya uygulamalarına hazırlanması
Yüzey hazırlama yöntemleri
Boyaların uygulanması
Boya uygulama metotları
Boya uygulama ekipmanları
Boya tipleri için uygun ekipmanlar
Boya uygulamasına elverişli olan ve olmayan şartların incelenmesi
Boyama işlerinde tehlike halleri
Güvenli boyama şartları
Kişisel koruma ekipmanları, bu ekipmanların doğru kullanımı

 

Endüstriyel Boya Uygulayıcısı Eğitimi

Kartallar Boya Endüstriyel Boya Uygulayıcısı Eğitimi, görsel sunum ve pratik uygulama olmak üzere iki aşamalı olarak verilen bir eğitimdir. Süresi 2 tam iş günüdür.

Eğitimin birinci aşaması, görsel sunum cihazları ile gerçekleştirilir.

Görsel sunum boyunca;

Yüzey hazırlık türleri, boyama öncesi tüm gerekli yüzey işlemleri
Boya uygulamasına elverişli olan ve olmayan şartlar
Boya uygulama ekipmanları ve ekipmanlara özel uygulama gereksinimleri
Boyaların teslim alınması ve depolanmasına yönelik bilgiler
Boyaların kullanıma hazırlanması
Boyaların inceltilmesi
Boya karıştırma yöntemleri
Boyaların süzülmesi
Antikorozif amaçlarla yapılan boya uygulamaları, çok katlı boyama sistemleri
Endüstriyel boya türleri
Boya performansını etkileyen faktörler
Boyamada sık karşılaşılan yüzey hataları ve bu hataların giderilme yöntemleri
Boyama işlerinin denetimi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı gibi konular detaylı olarak ele alınır.

 

   

 

Eğitimin ikinci aşamasında, boya uygulama konusunda istihdam edilen personelin uygulama performansı, ASTM D 4228 standardına (Çelik yüzeylere boya uygulayan kimselerin niteliklerinin belirlenmesi standardı) uygun olarak hazırlanmış ve boya uygulamalarında karşılaşılabilecek en zor şartları temsil eden çelik plakalar üzerinde yine ilgili ASTM standardında belirtilen prosedürlere bağlı kalınarak ölçülüp raporlanır.

 Başarı tespit edilmesi halinde, ilgili boya uygulayıcıları adına Başarı Belgesi düzenlenir. Başarılı personel ayrıca profesyonel kullanıma yönelik yarım yüz maskesi ile ödüllendirilir.

 

Kartallar Boya müşterilerine ücretsiz olarak sunulan eğitim hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.